Olasılık Dağılım Çeşitleri | İstatistik

Olasılık dağılımları sürekli ve kesikli olmak üzere 2’ye ayrılır.

Kesikli Olasılık Dağılımı

  • Bernoulli Dağılımı
  • Binom Dağılımı
  • Poisson Dağılımı

Sürekli Olasılık Dağılımı

  • Normal Dağılım
  • Uniform Dağılım
  • Üstel Dağılım

Bernoulli Dağılım

Bir denemede oluşan iki çıktılı olayların olasılığının hesaplanmasında kullanılır.

Erkek, kadın.

Satın aldı, Satın almadı.

Kazandı, kaybetti gibi…

Burada karmaşık ve korkunç görünse de formülü yer alıyor.

Binom Dağılım

n deneme sonucu başarılı olma olasılığı ile ilgilenildiğinde kullanılan dağılımdır. Yani bernoulli’nin n defa tekrarlandığında ortaya çıkan dağılımdır.

Burada gerçekleşen olaylar birbirinden bağımsız olmalıdır. Bağımsız olmadığı takdirde bu olasılık değerleri hesaplanamaz.

Poisson Dağılım

Belirli bir zaman aralığında belirli bir alanda nadiren rastlanan olayların olasılıklarını hesaplamak için kullanılır.

Normal Dağılım

Normal dağıldığı bilinen sürekli rassal değişkenler için olasılık hesaplaması için kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir